Karty plastikowe

Bezpieczeństwo

Produkcja kart plastikowych jest ściśle związana z przypływem poufnych informacji pomiędzy klientem a producentem. Do nich zaliczamy przede wszystkim dane do personalizacji czy mailingu. Firma Cart Sp. z o.o. traktuje priorytetowo zachowanie poufności i bezpieczeństwa powierzonych danych. Składają się na to następujące czynniki:

  • Odpowiednio przygotowany zakład, gdzie zajmujemy się wytwarzaniem kart plastikowych - cały proces produkcji, od przesłania projektu przez klienta, do przygotowania gotowych kart do wysyłki - odbywa się w zamkniętym budynku fabryki. Dodatkowo, zakład podzielony jest na strefy dostępu. Do poszczególnych stref dostęp mają tylko pracownicy w nich pracujący. Budynek ma całodobową ochronę strażników i monitoring zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zakładu.
  • Procedury obowiązujące w fabryce określające organizację procesu produkcji i dokumentacja na poszczególnych jej etapach, zaprojektowane są do utrzymania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.
  • Stosujemy specjalne procedury dotyczące przepływu informacji poufnych oraz danych do personalizacji i mailingu.

bezpieczeństwo


Doskonale dbamy o informacje zawarte na każdej karcie plastikowej.